Water project Rising Hope februari 2017

GERRIE SCHREEF OP FACEBOOK:

Doordat er al lange tijd geen regen is gevallen in Rising Hope is de droogte nu een groot probleem.  De mensen zijn aangewezen op een klein riviertje. Hier haalt men water, ook wast men hier de kleding. Nu staat het riviertje bijna droog, koeien staan erin en drinken er ook van Het probleem is dat onze kinderen ook uit dit riviertje drinken. Het grootste gevaar hiervan is dat er golera uitbreekt. Ik heb dat 3 jaar geleden mee gemaakt in Dima. Er zijn daar veel kinderen gestorven. Ik was toen 3 weken in Kenia.  


WAT KUNNEN WIJ DOEN ALS ORGANISATIE?

  • Wij hebben 6 watertanks gekocht van 50 liter dankzij lieve sponsors..
  • Elke week word er met veel inzet 150 liter water naar Rising Hope gesjouwd.
  • Gerrie heeft met de waterzuivering installatie een prijs afgesproken om 150 liter water iedere week af te nemen. Uitgelegd waar het voor was en een leuke prijs gekregen.
  • Elke week met vervoer naar Rising Hope, nu het zo droog is kan de bus verder rijden, dat scheelt een hoop gesjouw met de vaten.

WAT KUNT U BETEKENEN VOOR ONS??

U kunt een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer o.v.v. water project.

NL65INGB0006494552 BICcode: INGBNL2A t.n.v. Black and White Friends for Life

of via paypal: paypal.me/blackwhitefriends


ENGLISH:

Gerrie wrote on facebook:

Because there was no rain for a long time in Rising Hope there is a big problem. It is Very dry.

People are designated on a small river, they get their water there and wash their clothes.

We have an issue with that because our children from Rising hope drink from this water as well. The river has almost no water anymore, cows are standing in it and drink from this water as wel.

Our biggest fear is that Golera breaks out. I experienced this 3 years ago in Dima. A lot of children died, i was in Kenya for 3 weeks.

WHAT KIND OF SOLUTION WE HAVE??

  • We bought 6 water containers from 50 litres each. Thanks to nice sponsors.
  • Every week with a lot of effort we bring 3 containers from 50 litres each to Rising Hope.
  • Gerrie made a deal with the water treatment plant to buy every week 150 litres of water.
  • Gerrie explained where it was for and so he got a good price.
  • Every week with transport to Rising Hope, because it is so very dry the bus can ride further, so less to carry all the way to Rising Hope.

WHAT CAN YOU MEAN FOR US??

You can donate an amount of money on our bank account or paypal account.

NL65INGB0006494552 BICcode: INGBNL2A t.n.v. Black and White Friends for Life

or by paypal: paypal.me/blackwhitefriends


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin